Duurzame energie

Als we aan het behoud van het milieu denken is vaak het eerste waar we aan denken duurzame energie. Duurzame energie van Eneco is in vergelijking met energie uit fossiele brandstoffen een stuk milieuvriendelijker en er wordt een stuk minder CO2 uitgestoten.

De bekendste vormen van duurzame energie zijn waarschijnlijk zonne-energie en windenergie. In Nederland maken we van beide vormen van duurzame energie gebruik in de vorm van windmolens en zonnepanelen. Je ziet tegenwoordig steeds meer mensen die zonnepanelen op het dak hebben geïnstalleerd en ook windmolens zien we steeds vaker terug in ons landschap.

Er zijn naast deze twee vormen van duurzame energie echter ook nog andere vormen, zoals energie uit biomassa, aardwarmte en warmte uit de omgeving. Deze vormen worden over het algemeen echter een stuk minder gebruikt en de meeste mensen kennen deze vormen van duurzame energie dan ook niet.

Toch zullen we in de toekomst ook veel gebruik moeten gaan maken van deze vormen om te voldoen aan de normen die we onszelf hebben opgelegd. Op dit moment wordt in Nederland ongeveer 10 procent van alle energie duurzaam opgewekt. Dit is echter nog niet genoeg en Nederland wil in 2020 ten minste 14 procent van het totale energieverbruik duurzaam opwekken.

De overheid geeft daarom subsidies op zonnepanelen en steeds meer gemeenten zijn bereid om te investeren in duurzame energie. Daarnaast worden er steeds meer plannen gemaakt om op andere manieren duurzaam energie op te wekken, zo zijn er plannen voor grote windmolenparken en zijn de meest briljante ingenieurs in Nederland bezig met allerlei andere projecten die op andere manieren duurzame energie kunnen opwekken.

Een ding is zeker, duurzame energie is geen hype en duurzame energie zal ook in de toekomst een grote rol blijven spelen. We moeten dus allemaal ons beste beentje voorzetten en proberen steeds meer gebruik te maken van duurzame energie.