Toezicht kerncentrales

Er wordt door verschillende instanties en organisaties toezicht gehouden op kerncentrales en nucleaire installaties. In Nederland houdt niet alleen de Nederlandse overheid toezicht op Borssele en nucleaire installaties, maar ook de Europese overheid en het Internationaal Atoomenergieagentschap voeren soms controles uit.

Overheid legt eisen vast

We hebben op dit moment maar een kerncentrale in Nederland, Borssele, en de overheid heeft in het Convenant kerncentrale Borssele vastgelegd dat de kerncentrale tot de 25 procent meest veilig kerncentrales van het westelijk halfrond moet behoren. Daarnaast wordt er door de overheid elke 10 jaar bekeken of er extra maatregelen nodig zijn om de veiligheid in de kerncentrale te verbeteren.

Europese stresstest kerncentrales

Kernramp_fukushimaNa de ramp met de kerncentrale in Fukushima heeft ook de Europese Unie bepaald dat er scherpe veiligheidscontroles moesten plaatsvinden bij kerncentrales door Europa. Bij de zogenaamde Europese stresstest werd onder andere gekeken of kerncentrales bestand zijn tegen natuurrampen als overstromingen, aardbevingen en extreme hitte of kou en of er voldoende bescherming is tegen menselijke fouten als vliegtuigongevallen en explosies.

In Nederland werden in het kader van de Europese stresstest naast Borssele ook nucleaire installaties in Petten, de Hoger Onderwijsreactor in Delft, de opslaglocatie voor radioactief afval in Nieuwdorp en de uraniumverrijkingsfabriek in Almelo getest. Zij kwamen allemaal met goed gevolg door de test heen en werden beoordeeld als zijnde veilig.

Controle Internationaal Atoomenergieagentschap

Tot slot voert ook het Internationaal Atoomenergieagentschap regelmatig controles uit bij kerncentrales en nucleaire installaties. De laatste keer dat dit in Nederland gebeurde was eind vorig jaar bij de kerncentrale in Borssele, de nucleaire installaties in Petten en de Hoger Onderwijsreactor in Delft. Ook het Internationaal Atoomenergieagentschap beoordeelde de veiligheid in de Nederlandse kernreactor en nucleaire installaties als goed.